×
  • Ez duzu jakinarazpen berririk

Partaidetza prozesuak

Parte hartu udaleko arau edo ekintza baten inguruko prozesu eta eztabaidetan. Udalak zure iritzia ezagutu eta kontuan hartuko du.